• home
  • Veiligheidsgedrag

Veiligheidsgedrag

Veiligheidsgedrag is de uitdaging van veel bedrijven: ze hebben al veel inspanningen geleverd om veiligheid op de werkvloer te verbeteren door aan technische veiligheid te sleutelen (machines, PBM) en ook de organisatieveiligheid (regels, procedures) scoort in veel bedrijven vaak al vrij goed. De ongevallen die nu nog gebeuren zijn toe te schrijven aan onveilig gedrag: vallen en struikelen, zich verwonden omdat PBM niet gedragen worden, ...

Veiligheidsgedrag: "the human factor"

Veel ongevallen worden toegeschreven aan de "human factor" of menselijk gedrag: er was een leuning weggehaald en niet teruggezet, iemand was gehaast en ging zonder PBM aan de slag, of struikelde in de haast om iets "even snel" aan te pakken. 

De oorzaak ligt dan niet bij technische veiligheid (bv machines of werkmateriaal) of  organisatieveiligheid / systeemveiligheid (VCA, ISO, procedures), maar bij veiligheidsgedrag. Veel bedrijven hebben al met succes aan de eerste twee gewerkt, maar vinden het (terecht) moeilijk om aan dat veiligheidsgedrag te sleutelen.

   Veiligheidsgedrag begrijpen

Uit de gedragspsychologie en gedragseconomie halen we tal van inzichten die ons leren om menselijk gedrag beter te begrijpen, om het zo ook beter te kunnen beïnvloeden:

  • Paul Mc Lean leert ons dat 95% van ons gedrag wordt aangestuurd door ons zoogdierbrein of emotioneel brein
  • Uit het ABC- model leren we dat je gedrag vooral aanstuurt met consequenties, een consequentiebeleid is dan ook erg belangrijk.
  • Marc Earls benadrukt dan weer het belang van kopieergedrag, waardoor het geven van het goede voorbeeld zo belangrijk is.

   Veiligheidsgedrag beïnvloeden

Deze en vele andere inzichten helpen ons om op een effectieve manier gedrag van onze medewerkers (én van onszelf!) te beïnvloeden of hoe we iemand (al dan niet) aanspreken op onveilig gedrag. 


Onze diensten

  • We bieden tal van opleidingen in veiligheidsleiderschap en veiligheidsgedrag
  • Wil je grondiger aan de slag met veiligheidsgedrag in jouw organisatie? Dan is wellicht een veiligheidstraject voor jou heel interessant: In een veiligheidstraject worden alle randvoorwaarden meegenomen: veiligheidsbeleid, cultuurmeting, strategie en actieplan, tot en met borging van de gerealiseerde verbeteringen.
  • Wil je samen met ons bekijken hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Klik hier voor een vrijblijvende afspraak


Gerelateerde artikels

Veiligheidscommunicatie: tips uit het verkeer

- Communicatie

Veel ondernemingen zoeken naar manieren om (veiligheids)gedrag te beïnvloeden. Binnen de verkeersveiligheid verzamelde verkeersdeskundige Marleen Hovens manieren om gedrag in het verkeer te beïnvloeden via het onbewuste van de mens.

Gedrag, de zwakke schakel in veiligheid?

- Gedrag & Cultuur

Als je veiligheid op de werkvloer wilt, dan is veilig gedrag natuurlijk cruciaal. Vaak denken we dat mensen zich veilig gaan gedragen als ze maar goed geïnformeerden gemotiveerd worden. Niets is minder waar, want gedrag is een apart beestje, het is niet zo makkelijk stuurbaar als je zou denken. Deze 5 inzichten helpen je alvast om beter te begrijpen hoe ons brein werkt en hoe we dat inzicht kunnen gebruiken om gedrag te beïnvloeden.

Bredere jobinhoud vraagt meer kennis en competenties

- Algemeen

De Universiteit van Antwerpen bevroeg 1425 veiligheidsprofessionals over hun takenpakket, hun uitdagingen en de verwachte trends in de sector. De job van veiligheids- en welzijnsdeskundige verschuift steeds meer naar een managementsfunctie.

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons