• home
  • gedrag en veiligheid

gedrag en veiligheid

Uw medewerker sensibilisereen rond veilig gedrag? Veilig werken onderdeel maken van uw bedrijfs-DNA? U kan op ons rekenen!

De rode veiligheid – mensgericht met het accent op het hier en nu – laat zich ook benoemen als  veiligheids-peopleware. Niet alleen hoger management, hiërarchische lijn en operatoren, ook de contractoren zijn betrokken partij. Rode veiligheid is  dan ook onder meer gericht op de ontwikkeling van veiligheidsleiderschap, -gedrag en –communicatie van elke werknemer.

veiligheidsleiderschap

Leiderschap heeft een grote invloed op gedrag en gedragsverandering. Inspirerend leiderschap, zichtbaarheid op de werkvloer, voorbeeldgedrag en consequent leiderschap zijn de basis van veiligheidsleiderschap.

Meer info

veiligheidsgedrag

Veiligheidsgedrag

Veiligheidsgedrag is de uitdaging van veel bedrijven: ze hebben al veel inspanningen geleverd om veiligheid op de werkvloer te verbeteren door aan technische veiligheid te sleutelen (machines, PBM) en ook de organisatieveiligheid (regels, procedures) scoort in veel bedrijven vaak al vrij goed. De ongevallen die nu nog gebeuren zijn toe te schrijven aan onveilig gedrag: vallen en struikelen, zich verwonden omdat PBM niet gedragen worden, ...

Meer info

veiligheidscommunicatie

Hoe praten we over veiligheid, hoe spreken we anderen aan? En welk communicatiebeleid voeren we best om bewustzijn in veiligheid en welzijn te creëren en verhogen.

Meer info

Veilig werken: omgeving schept gedrag

Om veiligheid op het werk te creëren is de omgeving van groot belang. We doen immers allemaal vaak dingen uit gemak en uit gewoonte, maar zijn ook "kuddedieren" die het gedrag van onze collega's nadoen

Meer info

Coaching

Wist u dat we 95% van wat we leren, we al doende leren? Basis kennis is noodzakelijk, praktijk is echter essentieel om tot een duurzaam succes te komen. Vandaar dat coaching in al onze trajecten mee aangeboden wordt.

Meer info

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons