Veiligheidsstrategie doorvertalen en context creëren

Onze manier van doorvertalen binnen de organisatie en context die we al dan niet creëren heeft een grote impact op veiligheid.

Zorg voor een operationele doorvertaling van een strategisch doel naar een operationeel doel. Van ‘daar moeten we naar toe’ naar ‘hoe doen we dat dan in het hier en nu’

Organisaties communiceren strategische boodschappen naar de werkvloer. Vooral tussen management en hiërarchische lijn zien we hier vaak een communicatiebreuklijn. We spreken niet dezelfde taal. Om veiligheid op een goede manier te kunnen integreren in de core business van de werknemers is het essentieel om de strategische richtingen door te vertalen naar elke laag binnen de organisatie. Dat we onze strategische doelen zeer concreet en operationeel maken. We vinden veilig werken belangrijk, maar hoe doe ik dat dan? Wat verwacht je van mij? Wat zijn de krijtlijnen van het speelveld? Wat zijn de consequenties? 


 Afhankelijk van welke rol je inneemt in de organisatie zal ook jouw rol anders zijn om net die context te creëren waarin jouw mensen veilig kunnen werken. Een directielid zal op een andere manier invulling geven aan de veiligheidsvisie dan iemand op de werkvloer. Dit kan gaan van tijd geven aan medewerkers om rondgangen te doen en duidelijk maken tot wat deze moeten leiden ( = strategisch) naar de juiste PBM’s dragen of instructies volgen ( = operationeel).


Ieder zijn rol hierin helder maken alsook de consequenties bij al dan niet de correcte uitvoering hiervan en daar consequent mee omgaan zijn essentiële bouwstenen in het ontwikkelen van een duurzame veiligheidscultuur en bij uitbreiding bedrijfscultuur.


Hoe werken we hieraan?

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons