Veiligheidscultuur traject

Wij geloven dat organisaties die vertrekken vanuit hun bedrijfseigen identiteit en deze vertalen naar een strategische veiligheidsvisie het verschil maken. Mensen die deze visie ervaren en beleven creëren een context waar eigenaarschap wordt opgepakt en geven betekenis aan veilig werken. Deze organisaties zijn meer wendbaar en nog succesvoller.

Veiligheidscultuur aanpakken betekent veiligheid écht in de core business van je medewerkers krijgen

Een duurzame veiligheidscultuur, dat bereik je niet met nieuwe procedures alleen. Ook niet met enkele opleidingen, met een paar meetings of coachings. Het is een traject waar we samen met een organisatie doorgaan: van nulmeting tot borging. Een cultuur waarin mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun veiligheid en die van hun collega's, waarin veilig werken een onderdeel is van uw bedrijfs-DNA

Elke organisatie is anders, heeft zijn eigen identiteit. Wat maakt dat elk traject anders is. 

In de huidige turbulente omgeving is verandering in veiligheid een doorlopend proces. Je bent nooit “klaar”. Verschillende activiteiten kunnen verandering in de weg staan of net faciliteren. 

In een succesvolle samenwerking is het cruciaal steeds te blijven bijsturen op basis van de evoluties van zowel mens als organisaties. In onze partnerships zijn frequente overlegmomenten, open communicatie en onderling vertrouwen enkele van de belangrijkste hoekstenen voor een succesvol en duurzaam verandertraject. 

The central issue is never strategy, structure, culture or systems. The core of the matter is always about changing the behaviour of the people.

John Kotter

Veiligheidscultuur inzichten waarop onze aanpak is gestoeld


1. Onze manier om naar veiligheid te kijken vanuit mens en organisatie

We vinden allemaal veiligheid belangrijk. We vinden allemaal dat we hier meer mee aan de slag moeten? Maar over wat hebben we het eigenlijk? Voor de ene is veiligheid procedures volgen, voor de andere betekent veiligheid veilige machines. We hebben allemaal onze eigen invulling van wat veiligheid zou moeten betekenen. 

Meer weten? 

2. De perceptie van onze core business en hoe veiligheid zich daartoe verhoudt

Als je aan een van uw medewerkers vragen: “Wat is jouw job?”, “Wat kom jij hier doen 8 uur per dag?”  krijg je vaak een antwoord in de zin van “met de vorkheftruck rijden” of “ laden en lossen van palletten”. Dit is wat zij zien als hun core business. Maar hoe wordt veiligheid onderdeel van hun core business?

Meer weten? 

3. Doorvertaling en context creëren

Zorg voor een operationele doorvertaling van een strategisch doel naar een operationeel doel. Van ‘daar moeten we naar toe’ naar ‘hoe doen we dat dan in het hier en nu’

Meer weten? 

4. Ons 3-lagig brein dat ons gedrag aanstuurt

Ons dagelijks gedrag wordt gestuurd door ons brein. Dit bestaat uit 3 lagen:

  • Het mensbrein dat verantwoordelijk is voor al onze ratio, ons logisch nadenken en stalt ons in staat om veel informatie te verwerken en conclusies te vormen

  • Het paardenbrein dat verantwoordelijk is voor al onze gewoontes, en automatismes

  • Het reptielbrein, dit is ons oudste brein of oerbrein, waar zich onze instincten bevinden. Deze instincten worden ook wel de 4 V’s genoemd. Vluchten, voortplanten, vechten en verstijven.

Meer weten? 

5. Hoe matuur gaan we om met veiligheid

De maturiteitsladder is ontwikkeld door Parker & Hudson. Deze ladder geeft de maturiteit aan van een organisatie. Met andere woorden hoe een organisatie omgaat met veiligheid, maar ook met andere aspecten van bedrijfsvoering, zoals bv kwaliteit, teamgerichtheid, duurzaamheid, … We kijken naar een dwarsdoorsnede van je organisatie en meten hun perceptie van de maturiteit van je organisatie. 

Meer weten?

Onze aanpak

Via een geintegreerd veiligheidscultuur programma begeleiden we je organisatie, van management tot medewerkers, zodat veiligheid een deel van je identiteit wordt.

Wij gaan voor partnerships die gebaseerd zijn op onderling aanvoelen en vertrouwen. We gaan samen op pad en vertalen jouw organisatie-ambities naar een strategische veiligheidsvisie met een operationeel, hands-on plan van aanpak. 

We zorgen er mee voor jouw organisatie zo is ingericht dat “ik ken het niet”, “ik kan het niet” en “ik wil het niet” verdwijnt. Met een enthousiast team van experten, begeleid door een klanteigen projectmanager, ondersteunen we de ontwikkeling en de implementatie van jouw plan van aanpak.

Dit doen we in 3 fases:

  • Fase 1: Veiligheidscultuur meten
  • Fase 2: Visie op veiligheid bepalen
  • Fase 3: Faciliteren en begeleiden van het doorvertalen en uitvoeren van je plan van aanpak
  • Overkoepelend: Borging en communicatie

Meer weten over onze aanpak?

Meer weten? Schrijf je in voor de volgende infosessie 

Gerelateerde artikels

De vraag blijft altijd: hoe dan?

- Algemeen

Beleidsmakers en managers verdiepen zich te weinig in de vraag waar gedragsverandering vandaan komt, ziet Ben Tiggelaar. Als we worden geconfronteerd met grote problemen, dan hopen we ook vaak op grote oplossingen. Maar de vraag blijft: hoe kom je van dromen naar doen?

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons