• home
 • Veiligheidscultuurladder

Veiligheidscultuurladder

Om te weten hoe ver je als bedrijf staat op het vlak van veiligheidscultuur, maken we gebruik van de veiligheidscultuurladder van Hudson & Parker.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

Samurai at Work werkt in veiligheidstrajecten en in veiligheidsmetingen met de veiligheids(cultuur)ladder van Hudson & Parker, in nauwe samenwerking met het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) dat een voortrekkersrol heeft in het certificeren van bedrijven op de Veiligheidsladder met het Veilig Bewust Certificaat.

veiligheidscultuurladder | veiligheidsladder

veiligheidscultuurladder | veiligheidsladder

De veiligheidsladder is bedoeld om organisaties te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende trede. We onderscheiden 5 treden:

 1. Pathologisch
  "Wat niet weet, niet deert"
  Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.
 2. Reactief
  "We doen veel, maar alleen als er zich iets voordoet"
  Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.
 3. Calculatief
  "We hebben systemen voorhanden om risico's te beheren"
  Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.
 4. Proactief
  We werken aan de problemen die we nog vinden. Leiderschap is onze drijfveer"
  Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.
 5. Generatief
  Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen
  Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.


Meer weten

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons