AANSPREEKGEDRAG: HOEZO?

- Gedrag & Cultuur

Over wat hebben we het precies? De opzet van dit artikel is tweedelig. We willen je een idee geven wanneer en hoe je best begint aan een aanspreekcultuur. En we geven je een idee mee over het “hoe” van aanspreken: waar hou je best rekening mee en hoe doe je dat dan?

Raf Ostach, Trainer/coach bij Samurai at Work

In dit artikel richten we ons specifiek op het aanspreken van medewerkers op (on)veilig gedrag in het kader van arbeidsveiligheid.
In de wetenschappelijke literatuur verwijst men vaak naar algemene communicatie of feedback geven, maar minder over aanspreekgedrag in het kader van arbeidsveiligheid. Enerzijds bekijken we hoe je een aanspreekcultuur kan implementeren, anderzijds komt het “hoe” van mensen aanspreken aan bod. Eén ding is duidelijk: er bestaat geen wonderoplossing. Dit artikel is grotendeels geschreven op basis van ervaringen uit de praktijk.

Lees verder door het artikel uit Veiligheidsnieuws 216/2022 (Prebes) te downloaden in onderstaande link.

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons