Bieden wij garantie van succes?

Categorie: onze aanpak

Neen. 

Het succes van het project hangt helemaal van U af. Het traject dat wordt uitgestippeld is op uw maat, wij bieden de handvaten, het doen , het uitvoeren gebeurt door u en uw medewerkers.


Dit zijn onze handvaten die wij uw organisatie en vooral u en uw medewerkers aanreiken

  • bewezen methodiek, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die de toets van de praktijk heeft doorstaan.
  • bewezen resultaten bij het implementeren van cultuurveranderingen en het verbeteren van de veiligheidscultuur in tal van diverse organisaties
  • partnership met respect als uitgangspunt, geen “klant en opdrachtgever” maar partners
  • een aanpak dwars door organisaties heen: transfer van directie tot op werkvloer
  • eigenaarschap als leidraad die de geest van Samurai at Work kenmerkt
  • Samurai experts met diverse opleidingsachtergronden en ervaringen(trainers, coaches, begeleiders, animators,…)
  • vermaatwerking van programma’s ifv sector- en klantspecifieke noden en behoeften
  • ‘anders’ op elk vlak: leuk, creatief en op een innovatieve manier met veiligheid en welzijn omgaan

open & eerlijk

Onze aanpak is soms confronterend. Of met de woorden van Hannelore Delporte, preventieadviseur van Port of Antwerp: "Samurai durft duwen op de blauwe plekken om ons iets duidelijk te maken."