Bieden wij garantie van succes?

Categorie: onze aanpak

Neen. 

Het succes van het project hangt helemaal van U af. Het traject dat wordt uitgestippeld is op uw maat, wij bieden de handvaten, het doen , het uitvoeren gebeurt door u en uw medewerkers.


Dit zijn onze handvaten die wij uw organisatie en vooral u en uw medewerkers aanreiken

  • bewezen methodiek, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die de toets van de praktijk heeft doorstaan.
  • bewezen resultaten bij het implementeren van cultuurveranderingen en het verbeteren van de veiligheidscultuur in tal van diverse organisaties
  • partnership met respect als uitgangspunt, geen “klant en opdrachtgever” maar partners
  • een aanpak dwars door organisaties heen: transfer van directie tot op werkvloer
  • eigenaarschap als leidraad die de geest van Samurai at Work kenmerkt
  • Samurai experts met diverse opleidingsachtergronden en ervaringen(trainers, coaches, begeleiders, animators,…)
  • vermaatwerking van programma’s ifv sector- en klantspecifieke noden en behoeften
  • ‘anders’ op elk vlak: leuk, creatief en op een innovatieve manier met veiligheid en welzijn omgaan

open & eerlijk

In de filosofie van Samurai at Work spelen attitude en gedrag een doorslaggevende rol.Immers, zonder deze menselijke component blijft veiligheid en welzijn dode letter.Daarom activeren we in de eerste plaats het intern ondernemerschap binnen uw organisatie.