Deme: creatieve Safety Day workshops in een multinational

Deme
 • Klant: Deme
 • Sector: Burgerlijke bouwkunde, utiliteitsbouw, wegenwerken en waterbouw
 • Duurtijd: 10 maanden
 • Aantal betrokkenen: 800
 • Aantal sessies: 12

Samurai at Work werkte op vraag van DEME een reeks interactieve seminaries rond DNA-safety uit – afgestemd op de culturele en technische eigenheden van een internationaal doelpubliek. Het resultaat? Deelnemers engageren zich én nemen zelf initiatieven om gewenst veiligheidsgedrag te bereiken.

Voor de bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is veiligheid een eerste vereiste voor business excellence. Ze wil wereldwijd die veiligheidscultuur in haar afdelingen en bedrijven inbedden. Met haar streven naar DNA-veiligheid is de DEME Group voorloper binnen haar sector. Maar een culturele omslag is een gestaag groeiproces dat ondersteuning vraagt.

Daarom zette de multinational zeven jaar geleden het CHILD-project (Colleagues, Help Injuries Leave DEME) op het getouw. Recent ging CHILD 5 van start. Via dit hernieuwde programma wil DEME Group bereiken dat echt iedereen veiligheid als tweede natuur adopteert en uitdraagt. CHILD 5 wordt dan ook gelanceerd met een reeks seminaries rond de vier DEME-veiligheidspilaren: engagement, samenwerking, communicatie en leiderschap.

Tim Van Dijck is projectleider van het CHILD 5-programma: ‘Via continue trainingen willen we een uniforme veiligheidscultuur in het DNA van onze mensen verankeren. Dus zochten we een trainingspartner die onze visie kan vertalen naar ons internationale doelpubliek, én die ervoor zorgt dat de boodschap een duurzame impact op hun mentaliteit en gedrag heeft. De interactieve en ervaringsgerichte aanpak van Samurai at Work wist ons te overtuigen.’

Veiligheidscultuur viraal verspreiden

De seminaries richten zich in de eerste plaats op het middenmanagement en de scheepsbemanning van DEME Group. Een bewuste keuze: zij dragen immers de boodschap uit naar medewerkers en onderaannemers in het veld. 

Tim Van Dijck: ‘Duidelijk maken dat veiligheid altijd en overal primeert? Niet evident in een productie-gedreven omgeving als de onze. Het duurt even alvorens werf- en scheepsleiders ervan doordrongen zijn. Daarom gaan we eerst met deze sleutelfiguren aan de slag. Pas als zij overtuigde ambassadeurs zijn, zal DNA-safety krachtig, uniform en organisch verspreid worden.’

Multiculturele maatwerkseminaries

Het leeuwendeel van de seminariereeks wordt op groepsniveau in België georganiseerd. Voor de vestigingen in het verre Oosten werd ook een reeks in Singapore georganiseerd. Deme nodigde, naast zijn eigen leidinggevenden, ook zijn lokale onderaannemers uit. Een slimme zet, want zo betrek je ook je onderaannemers bij je streven naar een 100% veilige werf. Een toegewijd Samurai-team rolt deze DNA-safety-seminaries uit, en schoeit ze op maat van een internationaal publiek. En dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee – op gebied van taal én van cultuur. 

Christine Wittoeck is adviseur en trainer bij Samurai at Work:  ‘Al was de voertaal Engels, toch bleek verstaanbaarheid een probleem. Zet een Belg, een Indiër, Singaporees en Chinees bij elkaar en je krijgt een ware toren van Babel. Plus: niet alle deelnemers waren het Engels even machtig. Dus namen we bewust de tijd, en erkenden we mensen in hun cultuur. Zo slaagden we er toch in om de communicatie vlot te laten verlopen, en de boodschap begrijpelijk over te brengen.’

Ook de diverse achtergrond van de deelnemers zorgt voor hoofdbrekens. Aziaten, Afrikanen en Europeanen staan – vanuit hun cultuur - heel anders tegenover veiligheid en interactieve trainingen. Zo hebben Chinezen een sterke hiërarchische cultuur. Alleen de hoogste in rang heeft het voorrecht om vrijelijk feedback te geven. Indiërs zijn dan weer spraakwatervallen in plenaire sessies.

Christine Wittoeck: ‘Voor het succes van de seminaries was het voor ons cruciaal om in te schatten hoe die diverse groep op een westers geïnspireerde training zou reageren. Een open en respectvolle houding is dan een sterke troef. We benoemden de verschillen, en vroegen deelnemers uitdrukkelijk of het voor hen oké was om actief aan een opdracht te participeren.’

Visie wordt gewenst gedrag

Ook met de profielen van de deelnemers houdt Samurai at Work rekening. De CHILD 5-boodschap communiceren is niet zo evident in een bedrijf waar vooral ingenieurs werken. Gedrag, veiligheidscultuur, en DNA-safety … het zijn te vage en emotionele woorden voor hen.  

Voor Tim Van Dijck ligt ook hierin de onschatbare meerwaarde van trainingsexpert Samurai at Work: ‘Zij maakten die vertaalslag met succes naar onze technisch denkende mensen. Met hun interactieve aanpak die hoog inzet op concrete ervaringsopdrachten, beleefden de deelnemers de tweedaagse als een Aha-Erlebnis. Ze begrijpen nu wat we van hen verwachten, en zetten ondertussen zelf veiligheidsinitiatieven op.’


Katalysator voor waardevolle feedback

Nog belangrijker vindt Tim Van Dijck de feedback die deelnemers tijdens en na de trainingen gaven: ‘Samurai at Work is voor ons dé katalysator om informatie uit werknemers te filteren die er anders nooit zou uitkomen. Dankzij hen hoorden wij wat er echt op de werf of schepen leeft, en wat onze medewerkers over veiligheid denken. Zo werden er blinde vlekken blootgelegd: we ontdekten wat onze mensen als gewenst veilig gedrag zien, én wat zij van hun leidinggevenden verwachten. Een waardevol instrument om een gedragen veiligheidscultuur uit te bouwen.’


Veiligheidsgedrag internationaal verankeren? Enkele tips

 • Richt je op sleutelfiguren - Focus eerst op de directe leidinggevenden. Laat hen via trainingen de veiligheidscultuur aan den lijve ondervinden en haar integreren. Alleen zo kunnen zij gewenst gedrag krachtig uitdragen naar hun teams.
 • Vergeet de onderaannemers niet - Is je eigen crew van de veiligheidscultuur doordrongen? Nodig dan ook lokale onderaannemers voor je seminaries uit. Ze zijn er dankbaar voor en het vertaalt zich in meer veiligheid op de werf.
 • Focus op persoonlijk engagement – Laat deelnemers ‘ik-beloftes’ neerschrijven. Het doet hen nadenken over hun gedrag en is een krachtige en duurzame engagementstool.
 • Zorg voor een externe katalysator – Met een bedreven en objectiee trainingspartner geven deelnemers sneller kwalitatief waardevolle feedback rond het veiligheidsbeleid van je bedrijf. Het is een input die je anders minder makkelijk te weten komt.
 • Pas je training aan je publiek aan - Multicultureel doelpubliek? Pas de training aan taalbarrières en culturele geplogenheden aan. Daar waar de Belgen tijdens de plenaire sessie vlot het woord nemen, is dat voor Aziaten vaak een brug te ver. Benoem en bevraag deze realiteit, en zorg eventueel voor kleinere groepen.
 • Geef concrete tools mee. Geef deelnemers concrete werkinstrumenten waarmee ze meteen aan de slag kunnen – liefst afgestemd op hun persoonlijke profiel. Hun dankbaarheid is groter dan je zou verwachten.  
 • Nodig uit om initiatief te nemen – Een seminarie is een uitstekend platform om best practices van andere afdelingen en collega’s te delen. Hoe klein de cases ook zijn, ze inspireren deelnemers om ook veiligheidsinitiatieven op touw te zetten. Moedig hen daartoe uitdrukkelijk aan.       
 • Feedback bij de uitgang – Sommige deelnemers komen eerder in een één-op-ééngesprek los. Zorg er dus voor dat ze je persoonlijk kunnen aanspreken, bedanken en feedback geven – na het seminarie bij de uitgang, bijvoorbeeld.
 • Bedank met een geschenkje. Je medewerkers engageren zich voor jouw seminarie. Met hun actieve deelname en feedback kan je bedrijf bouwen aan veilige business excellence. Bedank hen dan ook voor hun inzet – met een geschenkje of een teken van waardering.

Gerelateerde artikels

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons