samurai - onze missie, visie en waarden

Een samurai. Hij die helpt, hij die beschermt. Ten dienste van mensen. Onze waarden vandaag liggen nog steeds dicht bij die van de Samurai vroeger

een samurai

Hij die helpt, Hij die beschermt. Ten dienste van mensen.

Echte werkveiligheid bereik je alleen als je veiligheidsbeleid wordt gedragen door mensen. Dat doe je niet door strakke procedures formeel over te brengen - alsof alle mensen op dezelfde manier functioneren, alsof je alle mensen op dezelfde manier kunt bereiken.

Elke mens is anders, en heeft volgens onze 4D-benadering een eigen kleur, een eigen voorkeur, unieke kwaliteiten. Op die gekleurde kwaliteiten inspelen, vraagt een niet-procedurele benadering. Net het tegendeel, dus: een speelse manier, die mensen laat ervaren en beleven, en niet alleen met hun ratio.

Werken met Samurai, is dus verandering laten werken. Ieder gaat op zoek naar de kleur van zijn of haar brein, vindt zijn of haar unieke sterkten. Ieder zet z'n eigen, unieke traject in beweging.

Dit zet ons neer als duidelijk àndere speler.

Omdat veiligheid en welzijn niets anders kan en mag zijn dan een passie, een waarde. Thuis in de wereld van veiligheid, thuis in werken met mensen; dynamisch, vernieuwend en kleurrijk.

Samurai at Work

wij zien helden

Traditioneel kijkt de wereld van veiligheid naar medewerkers als mensen op wie procedures en regels moeten worden toegepast. Wij zien in medewerkers telkens weer het potentieel om ware helden in veiligheid te worden. Want duurzame veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie.

Mensen die elke dag op de werkvloer helemaal gaan voor veiligheid, die van zichzelf en die van anderen, dat zijn ware helden.

Planning en organisatie, het is een simpele kwestie van rekenblad en tekentafel. De veilige uitvoering ervan is het terrein van mensen op de werkvloer. Begaan met hun eigen veiligheid en gezondheid, maar evenzeer bekommerd om de veiligheid van collega’s. Ze geven veiligheid dag na dag een menselijk gezicht.

We noemen ze onze helden.

onze missie:

Het promoten, ontwikkelen en verankeren van uw veiligheidscompetenties, door het creëren van een veiligheidsbevorderende context op maat van uw mensen.

onze visie:

Duurzame veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie.

onze waarden:

Samurai@Work hanteert zes waarden. Stuk voor stuk gebaseerd op de filosofie van de Samurai.

Het was de taak van de Samurai om de leefgemeenschap waartoe ze behoorden, te dienen en te beschermen.

Deze dienende en beschermende rol laat zich vatten in zes waarden.


  • Verantwoordelijkheid: Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Verantwoordelijkheid komt van binnen uit. Het zorgt ervoor dat de toegewezen taken correct worden uitgevoerd.
  • Vertrouwen: Wij vertrouwen erop dat onze mensen bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen. En daarvoor ook over de nodige competenties en zelfondernemend vermogen beschikken.
  • Vrijheid: Geen ‘vrijheid blijheid’. Wel de nodige ruimte voor initiatief.
  • Vooruitziend: Innovatief denken en handelen liggen aan de basis van onze toonaangevende dienstverlening.
  • Vindingrijk: Grensverleggende ideeën worden steeds met de nodige creativiteit uitgewerkt.
  • Verwondering: Een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering en een nooit te stillen leerhonger.


Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons