een stukje historiek

Onze geschiedenis in veilige vogelvlucht, met de start in 2004. Een kijk op onze evolutie, onze certificaten.

wij waren niet gewoon

Onze geschiedenis in veilige vogelvlucht

gestart einde 2004


  • fusie van 3 vennootschappen: Vandeputte Safety Solutions, Irea en Centurion Consult
  • vier medewerkers, één bureau, één uitgangspunt: we gaan de wereld van veiligheid ten gronde veranderen en verbeteren. Sleutel: een geïntegreerde totaalaanpak om tot een duurzame veiligheidscultuur te komen


op de markt in 2005


  • strijdend als een Samurai worden erfenissen uit het verleden verwerkt, terwijl het zoeken is naar structuur en vaste grond onder de voeten: dit is overleven


2007, het jaar van de kentering


  • visie, strategie, cultuur en structuur staan als een huis
  • echte groei is ingezet, het jaar eindigt met een positief bedrijfsresultaat, ondanks de moeilijke tijden


ondertussen in 2015...


  • erkend als expert, nationaal en internationaal
  • 17 medewerkers, evenveel vaste helpers in het veld, 400m2 bureau en op zoek naar nieuwe kantoren, een indrukwekkend portfolio
  • de nieuwe huisstijl markeert de sprong naar verdere, professionele expansie zonder het DNA te verliezen


certificaten

Bekijk hier onze behaalde erkenningen en certificaten.

Certificaat ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Certificaat ISO 9001

De ISO 9001:2008 is dé gekende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

Het ontvangen van het certificaat betekent dat deze organisatie voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Certificaat OHSAS 18001

De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001 (versie 1994, kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).OHSAS 18001 certificering wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen.

Certificaat Prebestip

In 2011 heeft Samurai@Work als eerste de Prebestip ontvangen voor de ontwikkeling en publicatie van de Safety Culture Black Box.

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons