Safety Day

Een leerrijke én leuke Safety Day? Dat kan! Ook het thema veiligheid kan op een interactieve en leuke manier gebracht worden. Wij zetten in op beleving, passie en enthousiasme.

Safety Day: veilig werken in de kijker

Wij verzorgen voor jouw bedrijf een ganse Safety Day of pimpen je veiligheidsdag met creatieve  en interactieve workshops.

Ook tijdens deze korte workshops nemen we mensen mee in onze droom waarin iedereen gelooft dat zijn of haar bijdrage essentieel is om het verschil te maken. We geven inzichten en ervaringen mee waardoor mensen vertrouwen krijgen en eigenaarschap durven nemen om er zelf mee aan de slag te gaan.

Safety Day workshops - 4 thema's

 1. Communiceren rond veiligheid

 2. Veilig gedrag 

 3. Veilig werken in team

 4. Veilige procedures

1- Communiceren rond veiligheid:

Deze workshops zijn gericht op het verbeteren van de communicatie tussen werknemers. Het doel: veiligheid bespreekbaar te maken en mensen beter te doen overleggen. Zo zal teamwork efficiënter en veiliger verlopen.

 • Workshop "Blokkenbouwers"
  Samenwerking in team is essentieel in deze workshop. De opdracht is om samen een platform te bouwen op basis van algemene aanwijzingen. Doorheen de workshop ervaren de deelnemers hoe feedback geven, kan bijdragen tot het welslagen van de opdracht.  Deze workshop heeft zijn doeltreffendheid al meermaals bewezen om teams hechter te doen samenwerken.

 • Workshop "Kwinkslag"​​​​​​​​​​​​​​                                                                                                   Ervaar wat het betekent om samen te leven met mensen die andere regels en gewoonten hebben. De deelnemers nemen onvoorbereid deel aan een kaarttornooi en worden verdeeld in groepjes. Doorheen het tornooi gebeuren er soms onverwachte dingen. Hoe gaan we daarmee om? Ook bij het werken aan een veiligere werkplek zijn communcatie en afspraken van cruciaal belang, want ook in de praktijk krijgen we te maken met onverwachte situaties.

 • Workshop "Wie ben ik?"
  Tijdens deze workshop gaat het over aanspreken van mensen en zoomen we in op het belang van open vragen. Aan de hand van het spel "Wie ben ik" gaan we aan de slag met het stellen van open vragen. De deelnemers moeten kaartjes trekken van bekende mensen en dan a.d.h.v. het stellen van open vragen de personen raden. Wie ben ik is net zoals de workshop Zeg eens euh een workshop waarbij we leren om elkaar aan te spreken en in deze workshop leggen we de nadruk op de open vragen.

 • Workshop "Zeg eens EUH"
  ​​​​​​​Feedback geven in plaats van commentaar geven. Dat kan je leren. “Zeg eens euh” is een workshop waarbij we leren om elkaar aan te spreken. Aan de hand van enkele scenario’s leren de deelnemers elkaar aan te spreken volgens de regels van de kunst. Het is hierbij uiteraard ook verboden het woordje “euh” te gebruiken. Zeg eens EUH is net zoals de workshop Wie ben ik een workshop waarbij we leren om elkaar aan te spreken en in deze workshop leggen we de nadruk op de manier van elkaar aan te spreken.  


2- Veilig gedrag:

We hebben de middelen, we hebben procedures, we werden opgeleid... en toch doen we niet wat ons geleerd werd…? Aan de hand van deze workshops geven we inzicht in de oorzaken van ons gedrag. En dat helpt ons om nadien ons eigen gedrag beter te sturen.

 • Workshop “De Rechtbank”
  Vandaag zal de rechtbank zich buigen over 1 veiligheidstopic.
  De deelnemers aan deze workshop worden opgedeeld in een PRO- en een CONTRA-kamp. Elk kamp brengt een pleidooi om hun standpunt te verduidelijken en te verdedigen.​​​​​​​ De deelnemers leren tijdens deze workshop met respect naar elkaar te luisteren,  argumentatie op te bouwen en te werken naar een constructieve oplossing. 

 • Workshop “Mad lab”
  Medewerkers kunnen zich maar moeilijk de impact voorstellen van de chemische risico's die op de werkplek en in de thuissituatie aanwezig zijn. Daarom ontwikkelde Samurai at Work de workshop mad lab: een workshop vol met experimenten waarbij de deelnemers op een veilige manier de fysieke gevolgen van bepaalde gevaren kunnen zien en beleven.

 • Workshop “Zintuigen zijn bedrog
  Een kijkje in de keuken van ons eigen brein op een entertainende en onthullende manier. Deze workshop neemt je mee op een reis door interactieve spelletjes en experimenten, ontworpen om met je brein te spelen en te illustreren hoe onze zintuigen (en hersenen) ons blind kunnen maken voor gevaren op de werkvloer.

 • Workshop “Safety Bingo”
  ​​​​​​​Wie houdt er niet van een ouderwets spelletje BINGO? Aan de hand van een vragenbingo wordt de aandacht gevestigd op de verschillende aspecten die deel uitmaken van veiligheid. De standaard inhoud behandelt zowel technisch, organisatorische als gedragsmatige aspecten van veiligheid.  Doorheen het spel geven we ook enkele inzichten mee die je kunnen helpen te begrijpen hoe ons gedrag kan bijdragen tot een veiligere werkomgeving.


3- Veilig werken in team:

Teamwork… een waarde die vele bedrijven hoog in het vaandel dragen.  Maar hoe zorgen we ervoor dat die teams goed functioneren en voldoende overleggen met elkaar?  We laten de deelnemers ervaren dat we als team steeds meer kunnen bereiken dan alleen.

 • Workshop “Gedeelde waakzaamheid”
  Deze workshop richt zich op teams die dagelijks samenwerken. ​​​​​​​Onder het motto “samen staan we sterk”, leer je doorheen deze workshop op welke manier je kan bijdragen aan de veiligheid van jezelf en je collega’s.  Veiligheid is niet alleen iets van de preventiedienst… het is iets van ons allemaal! Aan de hand van herkenbare scenario’s, bepalen we samen hoe we waakzaam kunnen zijn voor elkaars veiligheid.

 • Workshop “Iedereen gelijk voor de wet”Hoe reageren we als niet iedereen op dezelfde manier handelt?  Wat is het effect op een groep als mensen niet allemaal op dezelfde manier behandeld worden?  Kopiëren we het gedrag van anderen of gaan we onze eigen weg kiezen?  Met een concrete doe-oefening, laten we mensen ervaren hoe de omgeving ons gedrag kan beïnvloeden en gaan we op zoek naar manieren om hiermee om te gaan.

 • Workshop “Pingpong factory”
  Deze workshop geeft je inzichten rond efficiënt werken. De deelnemers van deze workshop moeten een samenwerkingsopdracht zo snel mogelijk uitvoeren in een beperkt aantal pogingen. Een nabespreking geeft hen inzicht in de betrokkenheid van iedereen, resultaatgerichtheid, verloop van de opdracht en de effectieve samenwerking.

 • Workshop “Vallend ei/Spaghetti-toren”
  Deelnemers leren te observeren op een objectieve manier, observaties noteren, positieve feedback geven aan collega’s en zelf positieve feedback ontvangen en eruit leren​​​​​​. Aan de hand van 2 zotte opdrachten ervaren deelnemers hoe positieve feedback geven en krijgen, kan bijdragen tot het welslagen van de opdracht.


4- Veilige procedures:

Elk bedrijf heeft een hoop procedures die helpen om veiliger te werken. Tijdens deze workshops ervaren deelnemers hoe belangrijk het is om ze te volgen en verdiepen we ons in enkele specifieke thema’s zoals Last Minute Risk Analyses, persoonlijke beschermingsmiddelen & instructies rond vallen en struikelen.

 • Workshop “Val- en Struikelparcours”
  Struikelen en vallen” staan sinds lang nummer 1 en 2 op de lijst van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Zowel op de industriële alsop de kantoorwerkvloer. In deze workshop ervaar je zelf hoe een ongeval snel gebeurd is. En hoe je het kan voorkomen. Je was nog nooit zo gemotiveerd om veilig de trap af te gaan of extra aandachtig te zijn voor de val- en struikelrisico’s op de werkvloer.     

 • Workshop “Last Minute Risk Analysis”
  Herkennen van risico's en inschatten van de gevolgen. In deze workshop gaan we op een leuke, interactieve manier aan de slag met risico-analyse:
  Wat houdt LMRA in? Welke methode bestaat er om risico-analyse te doen? Welke tools zijn er voor handen?
  Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven. Daarnaast gaan de deelnemers ook zelf aan slag op basis van een aantal praktijkvoorbeelden.

 • Workshop “Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM)”
  Op een praktische manier wordt aandacht geschonken aan de mogelijke beschermingsmiddelen tegen de belangrijkste risico’s in jouw bedrijf. Ook het algemeen gebruik van PBM wordt belicht. In deze workshop gebruiken we de PBM die gebruikt worden in jouw bedrijf om zo de betrokkenheid en herkenbaarheid bij de deelnemers te verhogen. Theorie (indien gewenst) wordt beperkt. Zelf doen en ervaringen bespreken staan centraal.

 • Workshop “Amai, mijn oren!”
  “Wie niet horen wil, moet voelen”. Deze workshop gaat over geluid, zowel op de werkvloer als in onze privé-omgeving. De gevolgen van geluidsoverlast, lawaaidoofheid, bescherming tegen geluidsoverlast,…
  Uiteraard is het geen puur theoretische workshop. Deelnemers gaan aan de slag met een geluidskoffer... 

En ook...

 • workshops op maat van jouw noden. 

 • ...

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons