Cultuurmeting

Een veiligheidscultuur meten, hoe doe je dat? Als je wil meten over hoe mensen denken over veiligheid, wat ze als risico’s beschouwen, waar ze van wakker liggen, dan zijn “droge” cijfers niet genoeg.
Wanneer we de maturiteit van onze veiligheidscultuur willen meten, hebben we een antwoord nodig op volgende vragen:
Hoe goed doen we het vandaag m.b.t. veiligheidscultuur? Welke maturiteit heeft onze organisatie? Hoe groot is de veranderbereidheid binnen onze organisatie?

In de veiligheidscultuurmeting bevragen we representatieve focusgroepen m.b.t. hun perceptie over de veiligheidscultuur binnen de organisatie op basis van de 12 thema's voor verandering.
Door de huidige onderbuik van de veiligheidscultuur in kaart te brengen, kennen we de startpositie en ook de volgende stappen, die ondernomen dienen te worden.
Deze resultaten vormen de basis om te bekijken welke ‘gap’ er is met de huidige veiligheidsvisie, of deze realistisch is en welke stappen dienen genomen te worden om te groeien.

Veiligheidscultuurmeting: onze aanpak

Tijdens de analyse-fase gaan we op zoek naar antwoorden op volgende vragen:

- Hoe vormen we een helder beeld van de sterktes en verbeterpunten van de huidige organisatie?
- Hoe bepalen we de huidige maturiteit van jullie veiligheidscultuur?

Dit doen we door representatieve focusgroepen te bevragen m.b.t. hun perceptie over de veiligheidscultuur binnen de organisatie op basis van de 12 batterijen voor verandering.

We brengen binnen het thema ' Veilig werken ' de sterktes en verbeterpunten van de organisatie in kaart, vertrekkende van concrete voorbeelden.
We clusteren de concrete voorbeelden/situaties in 12 gerichte thema's die verandering teweeg brengen en brengen in kaart aan welke thema's er binnen de organisatie moet gewerkt worden.
We brengen de performantie per thema in kaart, alsook de veranderbereidheid en energie binnen de organisatie om elk van deze thema's aan te pakken.

Elke workshop duurt 1 dag en is voorzien voor max 12 deelnemers per focusgroep.

Focusgroep

De focusgroep bestaat uit een representatief staal van de beoogde doelgroep. 

Aan het einde van de cultuurmeting

kennen we de startpositie en ook de volgende stap die men dient te nemen in het kader van een duurzame veiligheidscultuur.
Het is helder waar het verbeterpotentieel zit en welke acties er kunnen/moeten worden opgezet.

Volgende zaken zijn in kaart gebracht:

  • Onze sterke troeven en onze verbeterpunten
  • Onze performantie als organisatie m.b.t. de topics die verandering teweeg brengen en waar we aan moeten werken.
  • Onze veranderbereidheid om met deze topics als dusdanig aan de slag te gaan.
  • Onze prioriteiten zijn bepaald in functie van belangrijkheid en dringendheid
  • Onze veiligheidsmaturiteit gebaseerd op de kwalitatieve resultaten en uitgedrukt op de maturiteitsladder van Hudson & Parker, waardoor je een perfect beeld hebt van waar je organisatie zich bevindt: pathologisch - reactief - calculatief - pro-actief - generatief.

Gratis quickscan

De quickscan is een mini veiligheidscultuurmeting. Ze kan je een eerste idee geven van waar je bedrijf (volgens jou) staat op het vlak van veiligheidscultuur. De test bestaat uit 4 x 4 vragen en duurt 2 à 3 minuten. 

Je resultaat wordt op de maturiteitsladder van Hudson & Parker geprojecteerd.

Verder wordt je resultaat ook weergegeven in ons 4D-model. Hieruit kan je in één oogopslag globaal of per vraag, de respectievelijke sterke punten en zwaktes afleiden.

Doe de quickscan

Gerelateerde artikels

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons