Cultuurmeting

In de veiligheidscultuurmeting worden -in interactieve workshops- verschillende veiligheidsaspecten gescoord en besproken. Dat levert niet alleen een score op de veiligheidsladder op, maar ook een schat aan verbeterpunten en meestal ook ambassadeurs voor de acties die volgen.

Een veiligheidscultuur meten, hoe doe je dat? Als je wil meten over hoe mensen denken over veiligheid, wat ze als risico’s beschouwen, waar ze van wakker liggen, dan zijn “droge” cijfers niet genoeg. In de veiligheidscultuurmeting worden verschillende veiligheidsaspecten gescoord: opleidingen, veiligheidsgedrag, KPI’s, …

Veiligheidscultuurmeting

In een veiligheidscultuurmeting wordt in interactieve workshops de mening en de score gevraagd van de deelnemers. En dat op het vlak van

  • inhoud (kennis, aandachtspunten, inzicht)
  • systemen (procedures, standaardisatie)
  • gebruik (toepassing)
  • verbetering (innovatie, integratie)

cultuurmeting veiligheidscultuurmeting nulmeting blad-aanspreekgedrag

cultuurmeting veiligheidscultuurmeting nulmeting blad-aanspreekgedrag

top-down en bottom-up

Deelnemers aan de cultuurmeting zijn management, leidinggevenden en medewerkers samen. De metingen gebeuren op basis van consensus. De deelnemers gaan dus met elkaar in gesprek over de veiligheidssituatie en de doelstellingen op het gebied van veiligheid.

Groot voordeel bij deze aanpak is dat de meting zelf al bijdraagt aan de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn en dat je na afloop beschikt over een pakket gedragen actievoorstellen om gelijk mee aan de slag te gaan.

maturiteitsladder

De resultaten van de meting kunnen we plaatsen op de maturiteitsladder van Hudson & Parker of de veiligheidscultuurladder, waardoor je een perfect beeld hebt van waar je organisatie zich bevindt: pathologisch - reactief - calculatief - pro-actief - generatief. Dat kan voor de hele organisatie, per afdeling of per veiligheidsthema.

op het einde van deze cultuurmeting heb je

  • een 4D profiel van de organisatie volgens de mening van de deelnemers
  • een uitspraak over de maturiteit van de organisatie
  • input vanuit de deelnemers over mogelijke verbeterpunten per onderwerp

Gratis quickscan

De quickscan is een mini veiligheidscultuurmeting. Ze kan je een eerste idee geven van waar je bedrijf (volgens jou) staat op het vlak van veiligheidscultuur. De test bestaat uit 4 x 4 vragen en duurt 2 à 3 minuten. 

Je resultaat wordt op de maturiteitsladder van Hudson & Parker geprojecteerd.

Verder wordt je resultaat ook weergegeven in ons 4D-model. Hieruit kan je in één oogopslag globaal of per vraag, de respectievelijke sterke punten en zwaktes afleiden.

Doe de quickscan

Gerelateerde artikels

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons