Werken aan veiligheid in tijden van Corona: enquêteresultaten

- Algemeen

Wij hebben geluisterd...

Als adviesbureau rond veiligheid op het werk vinden we het erg belangrijk om te luisteren naar organisaties, om hun beleving van veiligheid in deze uitzonderlijke omstandigheden te begrijpen en natuurlijk ook om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Deze enquête werd tussen 29 mei en 30 juni ingevuld door 134 respondenten uit verschillende takken van de industrie: bouw, transport, chemie, industrie, gezondheidszorg, metallurgie, … De meeste deelnemers werken in een veiligheids- of een managementfunctie.

Draagvlak en budget voor veiligheid

In deel 1 en 2 van de enquête valt op dat de meeste deelnemers wel positief zijn over de de aanpak van de crisis in hun eigen organisatie. In het algemeen vinden ze ook dat het belang van veiligheid door deze crisis onderstreept wordt.

 • Maar liefst 86,6% heeft “een duidelijk beeld van hoe we met deze crisis omgaan en wat we willen bereiken”.
 • Op de vraag of “we merken we dat er binnen ons management verdeeldheid leeft en er niet duidelijk " één visie/aanpak" is,  antwoordt 68% negatief. Ze vinden dus wél dat er eensgezindheid is en dat er één visie & aanpak is. Mooi!
 • Over het algemeen wordt ook geloofd dat deze crisis een hefboom kan zijn voor veiligheid in de bredere zin (53%) en dat er nu meer draagvlak en budget is (58%)
 • Tegelijkertijd merkt de helft van de deelnemers (49%) “dat we af toe lakser worden in het navolgen van veiligheidsmaatregelen omwille van productiedruk.” Dat is mogelijks terug verscherpt nu Corona opnieuw de kop opsteekt…

Maar ook...

 • Vreest 65% dat het moeilijk zal zijn om deze maatregelen consequent te blijven toepassen.
 • Een voorzichtige meerderheid (41%) gelooft dat, naarmate de aandacht voor Corona zal verminderen, de aandacht en de middelen dezelfde trend zullen volgen.

Hoop dat het draagvlak en de positieve communicatie blijft...

Interessant: Veel deelnemers (zo blijkt ook uit de open vragen) hopen dat door de urgentie van Corona ook het veiligheidsbewustzijn zal verhogen. Anderen denken dat dit niet los van elkaar mag gezien worden. Slechts enkele respondenten denken dat er geen impact op veiligheid zal zijn.  Verschillende respondenten geven ook aan dat Corona voor een wij-gevoel gezorgd heeft, waarbij men hoopt de lijn door te trekken naar veiligheid in bredere zin. Voor enkele bedrijven geeft men aan dat veiligheid altijd belangrijk was en dat Corona daar geen impact op heeft.

Op de vraag hoe organisaties zorgen voor een positieve opvolging van de genomen Corona-maatregelen lazen we:

 • veel (korte) communicatie en herhaling
 • nieuwsbrief/corona-flashes
 • opvallend veel meer positieve communicatie (zeker verder te zetten na corona!)
 • rondgangen
 • visuele communicatie
 • aanspreken
 • vaak opvolging door "hiërrarchische lijn"

Op welke manier creëren organisaties eigenaarschap om elkaar aan te spreken op het opvolgen van deze maatregelen?
​​​​​​​Enkelen geven duidelijk aan dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Of dat dit de verantwoordelijkheid van het management team is. Sommigen werken met Covid-coaches of engagement walks waarbij men gelooft in medezeggenschap en openheid (speak-up).
Mensen blijven motiveren komt ook regelmatig terug.


In deel 3 en 4 bevroegen we de prioriteiten en planning rond veiligheid:

Verrassend: Opleidingen en Safety Days: ja, mits extra maatregelen...

 • In het algemeen wordt er een terughoudendheid gevoeld bij medewerkers m.b.t. coaching en klassikale opleidingen door externen (45%). Tot zover geen verrasssing...
 • Over de vraag of we dit jaar voornamelijk online trainingen en vormingen zullen zien, zijn de meningen verdeeld: 38% denkt van wel, 39% van niet en 23% weet het niet.

Toch ziet men nog veel mogelijkheden op het vlak van trainingen en Safety Days, wel telkens “mits extra maatregelen”: 

 • Maar liefst 70% antwoordt positief op de vraag of ze “klassikale opleidingen dit jaar nog mogelijk achten mits inachtneming van extra maatregelen.”
 • en bij  59,5% worden “… nog steeds (veiligheids-) opleidingen voor onze hiërarchische lijn georganiseerd”.
 • Ook waren we blij verrast om te lezen dat 41% in 2020 nog een Safety Day voorziet om bewustwording rond veiligheid te verhogen
 • bij 61% kunnen de voorziene trainingen op noodsituaties nog uitgevoerd worden, mits aanpassingen.

Waar liggen de belangrijkste prioriteiten m.b.t. vorming en coaching binnen jouw organisatie?

Op deze vraag gaven veel organisaties aan dat ze een opleidingsplan volgden en/of prioriteit gaven aan de wettelijk verplichte opleidingen. Een aantal organisaties gaven ook aan focus te leggen op leidinggevenden / managers (soms specifiek hun soft skills). Eén bedrijf gaf ook nieuwkomers aan als prioriteit. 
Uitzonderlijk zegt men dat er geen prio's zijn of dat men het niet weet.

Elke enquête is een momentopname. Hoe het najaar er voor veel organisaties zal uitzien zal ongetwijfeld afhangen van de evolutie van de huidige Corona-cijfers. Wij hopen samen met iedereen dat we samen de curve weer kunnen ombuigen en werken graag mee aan veiligheid op elke werkvloer, in elke zin van het woord.

Zin in meer? Hier vind je deze en meer vragen en antwoorden in grafiekvorm

Stof tot nadenken...

 • Wat maakt dat er schijnbaar meer positief aangesproken wordt op naleven van Corona/Covid19-maatregelen dan positief veiligheidsgedrag (PBM-dracht, volgen van procedures)? En wat kunnen we hieruit meenemen naar de toekomst?
 • Wat heeft ervoor gezorgd dat mensen vrij snel en consistent de Corona/Covid19-maatregelen serieus genomen en zich ook ernaar gedragen hebben, op de uitzonderingen na?

PS: De winnaar van de 2-daagse opleiding

De winnaar van de 2-daagse training voor 2 personen in het najaar, is

​​​​​​​Stephane Pieters van BVBA Rain Carbon

Hij liet al weten dat hij er heel blij mee is en samen met een collega de opleiding “Coaching en veiligheid” te zullen volgen in Gent in november. Proficiat! 

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons