• home
  • SAFETY SECURED? HET GROTE BeNe-ONDERZOEK NAAR HEFBOMEN VOOR VEILIGHEID EN WELZIJN OP DE WERKVLOER

SAFETY SECURED? HET GROTE BeNe-ONDERZOEK NAAR HEFBOMEN VOOR VEILIGHEID EN WELZIJN OP DE WERKVLOER

- Algemeen

Om hiervan een beeld te krijgen, werd in 2018 door de Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) een grootschalige vragenlijst afgenomen in België en Nederland over veiligheids- en welzijnstrends. Bijna 1500 veiligheids- en welzijnsdeskundigen namen toen deel. Twee jaar later is de wereld grondig door elkaar geschud. De aanhoudende COVID-19-pandemie deed vermoeden dat de impact op welzijn en veiligheid groot zou zijn. Zou dit de trends, uitdagingen en toekomstperspectieven voor veiligheid en welzijn op het werk wezenlijk veranderen? Zouden veiligheids- en welzijnsdeskundigen anders naar hun beroep zijn gaan kijken? Kan de wereld van veiligheid en welzijn op de werkvloer in amper twee jaar grondig veranderen?

Het ongeziene jaar 2020 was voor de partners van dit onderzoek in elk geval een extra reden om een nieuwe studie naar veiligheids- en welzijnstrends uit te voeren. Een unieke samenwerking die opnieuw heel wat veiligheids- en welzijnsdeskundigen, 1169 in totaal, aanspoorde om hun visie te delen.

De Whitepaper "Safety Secured?" kan u hier gratis downloaden vanaf 22 april 2021.

Een zorg van de veiligheids- en welzijnsdeskundigen is de moeilijkheden die men ondervindt om het bedrijf te ‘overtuigen’ van de meerwaarde van veiligheid. Vaak heeft dit te maken met uiteenlopende prioriteiten, en dan voornamelijk de spanning tussen productie en veiligheid. Nog te vaak wordt veiligheid gezien als een kost, en niet als investering. De gebrekkige betrokkenheid van het management en leidinggevenden zorgt ervoor dat ze niet altijd de voorbeeldfunctie opnemen wat betreft veiligheid en welzijn. Deze voorbeeldfunctie vanuit het management en leidinggevenden zien de respondenten echter als fundamenteel voor verbeteringen. 

Deze gebrekkige betrokkenheid van hogerop brengt verschillende bijkomende problemen met zich mee. Zo zijn veiligheid en welzijn nog te weinig geïntegreerd in het gehele beleid en in alle processen. De soms reactieve focus zorgt er dan weer voor dat er achter de feiten wordt aangelopen, en men niet werkelijk preventief bezig is op het vlak van veiligheid en welzijn. 

Een ander punt van zorg is het veiligheidsgedrag van de medewerkers en het ontbreken van voldoende veiligheidsbewustzijn. Opmerkelijk: in 2018 nam dit veiligheidsgedrag en –bewustzijn een veel prominentere plaats in. In 2020 komt dit nog wel aan bod als bezorgdheid, maar veel minder frequent. En dit kan gezien worden als een positieve evolutie. Iedereen in het bedrijf moet zijn steentje bijdragen wat betreft veiligheid en welzijn, maar het management hierin meekrijgen is een basisvereiste om tot fundamentele verbeteringen te komen. Veel vaker kijkt men nu in de richting van het management. 

Een nieuwe trend is bovendien dat onveilig gedrag volgens de respondenten minder te maken heeft met onwil van werknemers, maar eerder met een algemeen gebrek aan kennis over veiligheid en welzijn.

“Herkenbaar? Wij helpen U graag. Vraag uw gratis intakegesprek aan waar we onze inzichten met U delen en kijken of we voor uw organisatie iets kunnen betekenen”

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons