Bredere jobinhoud vraagt meer kennis en competenties

- Algemeen

Een greep uit de onderzoeksresultaten:

“Ook voor het beïnvloeden van veiligheidsgedrag en -bewustzijn verwacht men dat er steeds meer kennis en competenties nodig zullen zijn. Het gaat hierbij onder meer over het genereren van betrokkenheid, het stimuleren en motiveren van medewerkers en het creëren van een draagvlak, waarbij de veiligheids- en welzijnsdeskundige steeds meer optreedt als veiligheids- en welzijnscoach." 

“Onveilig gedrag van bijvoorbeeld werknemers en contractors is volgens het grootste deel van de respondenten de hoofdoorzaak van problemen op het vlak van veiligheid en welzijn.”

“Hierin zijn significante verschillen op te merken naargelang geslacht. Zo vinden mannen vaker dan vrouwen dat gedrag de oorzaak is van problemen, en vinden vrouwen vaker dan mannen dat organisatorische aspecten de tot problemen leidt op het vlak van veiligheid en welzijn.”

“Doordat men veel breder is gaan werken, en omdat men steeds meer beseft dat veiligheid en welzijn de verantwoordelijkheid is van iedereen, is veiligheid en welzijn niet meer de verantwoordelijkheid van een geïsoleerde afdeling, maar is dit steeds meer geïntegreerd in het hele bedrijf. Dat vraagt om een intensievere samenwerking met andere diensten waarbij de functie van
veiligheids- en welzijnsdeskundige meer verschuift naar een managementfunctie.”

“Ook verschuift de functie van controleren (met de focus op het volgen van regels en procedures naar een meer coachende functie (met de focus op motiveren, begeleiden en stimuleren.”

“Ook op het vlak van het veranderen en bevorderen van de veiligheidscultuur, is men van mening dat meer kennis en competenties nodig zullen zijn”

“Wat men verwacht is dat de kennis en competenties steeds breder zullen worden en dat er steeds meer aspecten bijkomen. “

“57% van de bevraagde veiligheidsprofessionals vindt ook dat “het gebrek aan betrokkenheid van de werknemers tot grote of middelmatige problemen leidt”.

bron:
resultaten vragenlijst 2018, Karolien van Nunen, Universiteit Antwerpen

Heb jij de kennis en competenties om de veiligheidscultuur in je bedrijf te verbeteren? Om betrokkenheid en draagvlak te creëren? Heb jij al een plan van aanpak?

De Samurai Academy biedt een grondige opleiding tot expert in de veiligheidscultuur. 

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons