Veiligheidscultuur meten (meten is weten)

Veiligheidscultuur meten: hoe doe je dat? Meten is weten, maar op welke manier kan je bedrijfscultuur en veiligheidscultuur meten? Wat is onze status met betrekking tot veiligheid?
Welke inspanningen zijn nodig om onze veiligheid op een hoger niveau te brengen? Hoe kunnen we verder ontwikkelen in veiligheidscultuur?

Samurai at Work biedt naast ondersteuning bij risico-analyse ook de nodige knowhow en methodologie om een “blauwe” kijk op veiligheidscultuur te geven.

Meten is weten. Op welke manier kan je bedrijfscultuur en veiligheidscultuur meten? Kan het wel uitgedrukt worden in cijfers?

  • Een betrouwbare en objectieve meting is het fundament van jouw verbetertraject 
  • Met cijfers kan je overtuigen: willen of niet, auditeurs, controleurs, besturen willen cijfers en grafieken zien
  • Een "nulmeting" biedt een referentiekader om vooruitgang in kaart te brengen
  • Meten geeft een compleet beeld van de huidige perceptie en identificeert het verbeter-potentieel

Als onze diensten zijn op maat van jouw noden en aangepast aan jouw organisatie.

  Veiligheidscultuur meten in 4D

De Samurai at Work cultuurmeting in 4D is een interactieve workshop op maat. De output van deze interactive 4D- meting biedt een massa informatie die de basis kan zijn voor een lange én korte termijn plan.

U krijgt inzicht in

  • uw 4D veiligheidscultuurprofiel,
  • uw globale score op de veiligheidsmaturiteitsladder,
  • detailscores van de door u gekozen cultuurtopics,
  • sterke/zwakke punten per topic, verbetersuggesties etc.

  Persoonlijk (veiligheids)profiel

We zijn allemaal mensen, met ons eigen karakter en drijfveren én onze denkvoorkeuren. Deze denkvoorkeuren in kaart brengen met een bijhorend teamprofiel laat toe om de juiste motivatie en sensibilisering te gebruiken in het streven naar veilig gedrag op de werkvloer. Wij organiseren de bevraging van medewerkers zodat een persoonlijk 4D-profiel wordt opgesteld, zorgen voor trainingen en individuele feedback en bieden ondersteuning voor persoonlijk en teamgerichte coaching.

Dit veiligheidsprofiel gebruiken we uiteraard geïntegreerd in veiligheidstrajecten om jouw organisatie veiliger te maken.

Motivatie kan niet los worden gezien van de denkvoorkeuren van uw medewerkers. Van hun 4D-profiel dus.

Samurai at Work

  Risico-analyse

Ondersteuning en uitrollen van risico beheer systemen: Een goede risico-analyse uitvoeren is niet zo eenvoudig, het is een uitgebreid werk en dient structureel aangepakt te worden. Bovendien wisselen risico’s zeer snel en is een risicoanalyse nooit af. Samenwerking met Samurai at Work laat u toe om op korte termijn te voldoen aan de opgelegde eisen en preventiemaatregelen toe te passen.


  • RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) veiligheid en psycho-sociale aspecten.
  • LMRA: toepassen van Last Minute Risico Analysis: Theorie en praktijk

Onze diensten

Zin in meer?

We zijn héél flexibel, en houden van een uitdaging! Laat ons weten waar u naar op zoek bent en wij zoeken mee!

contacteer ons